Har du problemer med ForældreIntra,

kan du skrive en mail til:

[email protected]

Du oplyser dit navn samt dit barns navn

og klasse samt evt. en kort beskrivelse af

problemet.